The Alphabet Project

Av Gilles&Cecilie (2017)

Om kunstverket

Utsmykkingen «The Alphabet Projects» overordnede ide er at kunsten til HSK skal vekke nysgjerrighet, bidra til nye samtaler og refleksjoner, og gi elevene en forståelse for at visuelle uttrykk er en viktig kommunikasjonsform. I sin utlysning oppfordret Kunstutvalget bidragsyterne til å utforske og utvikle relasjonen mellom kunst og bibliotek.

Gilles & Cecilies vinnerbidrag består av ulike elementer som til sammen utgjør en visuell trassé: En stor utendørsvegg og ungdomsfløyens fasade mot sør, i tillegg til veggmalerier, en sittegruppe bestående av ulike moduler og en lydinstallasjon. Utsmykkingen består av lyddusjen «Listen» som symboliserer «Livets tre», bokstaver og ord samt ulike geometriske former, i farger inspirert av Verner Panton. Ordene danner utsagn som: «Sammen skaper vi», «Tenk sjøl», «Pangram» (designet av elever på skolen), «Mangfold» og «Mot & Mening». Lyddusjen er ment som et sted man kan lytte til musikk eller litteratur og er plassert over en bølgeformet sittegruppe. "Tangram", skreddersydde sittegrupper plassert i fellesområder, er inspirert av det kinesiske puslespillet «Tangram», som består av syv ulike geometriske former som sammen danner et kvadrat. Utsmykkingen er støttet av KORO (Kunst i det offentlige rom)

Gilles & Cecilie er et kreativt team som jobber innen ulike uttrykk. Teamet bidrar blant annet med med illustrasjoner, interiør og veggmalerier til utsmykkinger. Firmaet ble etablert i 2006 og har base i London.

Gilles&Cecilie

Les mer...

Relaterte artikler