Molauggården

Av Oskar Sørreime (1944)

Om kunstverket

I 1989 donerte Idun og Oscar Sørreime 36 oljemalerier til Randaberg kommune. Det eldste maleriet er fra 1953, mens det nyeste er fra 1989. Sørreimesamlingen utgjør dermed et representativt utvalg av kunstnerens produksjon. Verk fra samlingen stilles ut på kultursenteret Tungenes fyr. Utstillingene varierer, noen bilder kan derfor midlertidig være i annen kommunal oppbevaring.

Oskar Sørreime (1919 - 2007) var en kunstnar fra Stavanger. Han var kunstnerisk aktiv fra 1942 og uttrykte seg innan maleri og tegning. Hans kunstneriske gjennombrudd kom mot slutten av 1960-årene, da han fant sin egen stil. Fra da av konsentrerte han seg motivmessig om landskap og lysforhold på Jæren. Sørreimes maleri er preget av abstraksjon og dempet fargebruk og et tilnærmet monokromt (ensfarget) uttrykk. I landskapene er horisonten som oftest lav og himmelen høy.
Sørreime var utdannet ved Gjesdals malerskole, Stavanger. Han var hospitant ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi, våren 1956 og har hatt flere studiereiser utenlands. Sørreime har stilt ut i alle di større norske byene utenom i Nord-Norge. Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og flere kommuner, kunstforeninger og den norske ambassaden i Canada.

Oskar Sørreime

Les mer...

Relaterte artikler