Falling and Flying

Av Solveig Landa (2012)

Om kunstverket

Trykket "Falling and Flying" er laget av Solveig Landa. Kunstneren er kjent for å eksperimenter med ulike teknikker i sine monotrykk (trykk det berre er laga ett av), Hun benytter ulike materialer som grunnlag, gjerne noe hun har funnet langs veien eller i konteinere på byggeplasser i nabolaget. Av disse skapar hun motiv som minner om landskap eller - som her - planter. Verkene kan ses som fortellinger, med utstrakt bruk av metaforer og symbol. Det sårbare hos oss mennesker, mental balanse og utfordringer i relasjoner er viktige stikkord i arbeidene til Landa. En kilde til inspirasjon er kreftene og dynamikken i naturen og i mennesket.

Landa er utdannet ved Montana State University, MT (BFA) og University of Washington, WA (MFA) i USA. Hun har deltatt på flere internasjonale og nasjonale utstillinger og er verksmester på grafikkverkstedet Tou Trykk i Stavanger. Arbeid av Landa er innkjøpt til samlinger nasjonalt og internasjonalt og brukt i offentlege kunstprosjekt.

"Falling and Flying" ble innkjøpt som utsmykking av det nye helsesenteret i Randaberg. Prosjektet er støtta av KORO (kunst i det offentlege rom)

Solveig Landa

Les mer...

Relaterte artikler