Ad Finitum I og II

Av Åse Anda

Om kunstverket

De to «Ad finitum-silketrykkene» tilhører en større serie som Åse Anda har arbeidet med over mange år. Oppyggingen av billedelementene kan ses som et møte mellom matematatikk, det rasjonelle og det intuitive. Tittelen «Ad finitum» (for alltid, i det uendelige) viser til de uendelige mulighetene som ligger i en enkelt form, og utfordrer forestillingen om at man gis større muligheter dersom man har mange elementer å velge mellom.

Anda (f. 1954) er utdannet ved Stavanger Yrkesskole 1971-75, Kunstskolen i Rogaland 1989-91 og Grafisk Verksted Stavanger 1991-93. Hun arbeider både som maler og grafiker, og har hatt en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt.

Åse Anda

Les mer...

Relaterte artikler