Uten tittel

Av Aina Reinertsen

Om kunstverket

Bildet er laget av Aina Reinertsen. Det gitt i gave fra Sola kommune, i forbindelse med Randaberg kommunes 75-årsjubileum i 1997.

Reinertsen (f. 1919) arbeidet hovedsakelig naturalistisk i sine akvareller. Spennvidden er langt større i billedveven, både hva formspråk, motivkrets, materialer og teknikk angår. Formspråket varierer fra naturalisme via mer abstraherte og stiliserte former til et nonfigurativt billeduttrykk. Kunstneren har deltatt i en rekke utstillinger, blant annet Vestlandsutstillingen og i Unge kunstneres Samfunn. Hun har mottatt flere stipend og er representert i flere samlinger og utsmykkinger. (Kilde: Wathne, Berit: Aina Reinertsen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 6. september 2021 fra https://nkl.snl.no/Aina_Reinertsen)

Aina Reinertsen

Les mer...

Relaterte artikler