Bydel Stavanger

Av Annalise Convad (1978)

Om kunstverket

Bildet er malt av Annalise Convad. Motivet er bygårder i Stavanger, sett fra havnen, med en kirke i bakgrunnen. På rammens skilt står: Bydel Stavanger - Annalise Convad 1978. Gave fra A/S Skeie fabrikker.

Annalise Convad (1917 - 2011) startet som kunstner i hjemlandet Danmark og debuterte på Kunstnernes Efterårsudstilling i København 1940. I 1953 bosatte hun seg i Norge. C. arbeidet figurativt, med strenge krav til form. Hun komponerte sine bilder planmessig, med full kontroll over formelementene. Mot det formale lot hun koloritten spille ut. Også i fargebruken var C. bevisst. Fargen ble ofte brukt til å understreke formale spenninger, men også til å formidle stemninger, inntrykk og følelser. Ved siden av landskapsmotivene, har hun også viet figurmaleriet stor oppmerksomhet og har malt en rekke portretter etter bestilling. Convad var i mange år sentral i kunstmiljøet i regionen, sammen med kunstnere som Oskar Sørreime, Frank Frantzen, Irma Brun Hodne og Erling Hodne. (Kilde: Kjell Svendsen Norsk kunstnerleksikon, 2013)

Annalise Convad

Les mer...

Relaterte artikler