Køge havn

Av Harald Stokkeland (1978)

Om kunstverket

Harald Stokkeland (1916 - 2000) var født på Ogna, Jæren. Han var utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet og Den højere freskoskole og grafisk skole i København. Kunstneren deltok i en rekke kollektivutstillinger og hadde også flere separatutstillinger. Han er også representert med verk og utsmykninger ved offentlige samlinger og institusjoner.

Harald Stokkeland vokste opp på en gård på Jæren, der mange tilreisende kunstnere vanket om sommeren. Gjennom dem ble han stimulert til å satse på kunstneryrket. Særlig ble den tyske ekspresjonisten Bruno Krauskopf inspirerende. Etter en solid utdannelse i Oslo og København slo S. seg ned i Stavanger i 1953. Han arbeidet i et naturalistisk formspråk og malte både figur- og landskapsbilder. I løpet av 50-årene arbeidet han seg frem til et mer abstrakt billedspråk, som han i hovedtrekkene har holdt fast ved senere. Naturinntrykk er utgangspunkt for abstraherte, konstruktivt og formalt solide komposisjoner, der fargen også er en vesentlig grad av uttrykket. S. er opptatt av å formidle motivets lys- og fargekvaliteter, uten å være bundet av naturimitasjon. Han ønsker imidlertid ikke det helt nonfigurative maleri. Naturen må alltid komme til syne gjennom bildenes egne elementer av form, farge, lys og skygge. I 60-årene fant S. særlig sine motiver på Jæren, der han i slutten av 50-årene overtok Krauskopfs hytte. Hans bilder derfra er ofte bygget opp i horisontale, avgrensede plan som bindes sammen av loddrette elementer i form av f.eks. hus og trær. Stemningene varierer fra det lyriske til dramatisk spenning. I de senere år har S. også funnet sine motiver andre steder enn på Jæren. (Kilde: Sørby, Hild: Harald Stokkeland i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 22. oktober 2021 fra https://nkl.snl.no/Harald_Stokkeland)

Harald Stokkeland

Les mer...

Relaterte artikler