Uten tittel

Av Gertrud Hagberg (1985)

Om kunstverket

Den vesle billedvevens motiv er et piktogram (et symbol som forestiller et ord, objekt eller idé). Motovet er et menneske og en båt. Det har ikke vært mulig å finne ut noe om hun som har laget det, men det er signert GH 1985.

Gertrud Hagberg

Les mer...

Relaterte artikler