Uten tittel

Av Eystein Sigurdsson (1994)

Om kunstverket

Trykket viser en stilisert skog hvor en hytte skimtes bak stammene. Bildet er holdt i mørke, duse farger og er typisk for kunstnerens produksjon. Trykket er merket "Tirè par l'artiste" (utført av kunstneren), og har en lapp bak som viser at dette er en gave fra Hetland sparebank i 1974.

Eystein Sigurdsson (f.1925) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1945-50, Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1950-54 og Statens lærerskole i forming, Oslo 1967. Han har markert seg som en dyktig grafiker både i norsk og internasjonal sammenheng og har gjennom hele sin produksjon holdt et høyt håndverksmessig nivå. Han bruker lang tid på hvert enkelt arbeid, og eksperimentering og nitid nøyaktighet har medført at han har en forholdsvis liten produksjon. Hus, kirker, trær og fjell er gjennomgangsmotiver. Han veksler mellom et figurativt og et nonfigurativt formspråk og lykkes best i moderat abstraherte arbeider, hvor de geometriske, forenklede formene blir brutt opp av fine, duse nyanser. Sigurdsson har hatt en hyppig utstillingsvirksomhet og er innkjøpt til flere offentlige samlinger. (Kilde: Hoff, Svein Olav: Eystein Sigurdsson i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 8. november 2021 fra https://nkl.snl.no/Eystein_Sigurdsson)

Eystein Sigurdsson

Les mer...

Relaterte artikler