September/October

Av Jarle Rosseland (1987)

Om kunstverket

Dette er ett i en serie på seks trykk hvor motivet er årets måneder og de skiftende årstidene. Trykkene er satt sammen slik at de viser to måneder om gangen, for eksempel september og oktober.

Jarle Rosseland (født 19. januar 1952 i Bergen) er en norsk bildekunstner. Han var elev av sin far Inggard Rosseland. Fra 1971 1972 var han student ved Silverline Guild of Artists i Connecticut i USA.

Kunstneren har bak seg en lang rekke utstillinger i Norge, Europa, Asia, USA og Canada. Han har stilt ut på nasjonalmuseer i en rekke land. Rosseland er innkjøpt av en lang rekke sentrale samlinger, og han har vært gjesteprofessor både i Europa og Asia.

Selv om bildene bærer i seg noe typisk nordisk, kan uttrykket, særlig i Rosselands linoleumssnitt, enkelte ganger gi assosiasjoner blant annet til japanske tresnitt. Han har også vært opptatt av det norrøne, blant annet i sin Vinland-serie og motiver med detaljer fra blant annet vikingtidens treskurd.

Rosseland lager ofte sine bilder i serier (eller billedsuiter), som for eksempel «Livets tre»-seriene, Vinland-serien, Viking-suiten og denne med årets måneder.

Rosseland er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Norsk kulturråd, Riksgalleriet, Oslo, Oslo kommunes samlinger og Bergen Billedgalleri. Han er også representert i en lang rekke utenlandske samlinger og museer. I tillegg har han laget diplomet til Nobels fredspris i 2006. (Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Jarle_Rosseland)

Jarle Rosseland

Les mer...

Relaterte artikler