Blomsterlys

Av John Onarheim (1991)

Om kunstverket

Motivet er typisk for John Onarheim, med forenklet formspråk og vekt på farge og penselstrøk.

John Onarheim (f. 1923, Stavanger) var utdannet ved Studieatelieret og Tegneskolen i Stavanger. Dette påvirket hans arbeider i 1960-årene fra en rendyrket naturalisme, mot et stadig mer abstrahert formspråk. Etter 1974 arbeidet han som kunstner på heltid, etter hvert med en friere, mer personlig uttrykksform. Med naturen som utgangspunkt utfører han landskapsmotiver, interiører og stilleben, og spesielt blomsterbilder i alle slags varianter. Hans malerier veksler mellom det stillferdig poetiske og det mer ekspressivt spontane. Onarheim er opptatt av det rene maleri hvor tegningen er underordnet. Bildene bygges opp i flaten ved hjelp av til dels kraftige farger; lys og valører skaper følelse av rom. Onarheim har mesteparten av tiden holdt seg til oljemaleriet og arbeider hovedsakelig med staffelibilder. Onarheim har hatt flere separat- og har også deltatt i kollektivutstillinger. Blant annet deltok han flere ganger på Vestlandsutstillingen. (Kilde: Norsk kunstnerleksikon, Wathne, Berit: John Onarheim i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 16. november 2021 fra https://nkl.snl.no/John_Onarheim)

John Onarheim

Les mer...

Relaterte artikler