Utover

Av Terje Grøstad (1991)

Om kunstverket

Terje Grøstad (1925 - 2011) er mest kjent for sine Iyriske fargetresnitt. Motivmessig er det de frodige norske landskapene som står sentralt i kunsten hans, især fjell-landskapene i innlandet. Dette tresnittet henter motiv fra havet og viser en fiskeskøyte på vei utover. Bildet er holdt i blåtoner.

Grøstad var utdannet under professor Per Krogh ved Statens kunstakademi. Han var også elev ved Bjarne Engebrets Malerskole og elev av Karl Høberg på SHKS. Kunstneren har hatt en rekke separatutstillinger og er innkjøpt av mellom annet Nasjonalmuseet, Riksgalleriet i Norge og Nasjonalmuseet i Stockholm.

Relaterte artikler