Uten tittel

Av Erling Hodne (1976)

Om kunstverket

Motivet til Erling Hodne er sannsyligvis fra Jæren, hvor kunstneren fant mye av sin inspirasjon fra. Hodne var særlig opptatt av de skiftende lysforholdene i det åpne landskapet. Han anvendte til dels store formater, og fargene var blitt rikere og mer nyanserte enn tidligere. Han gikk etter hvert over til fabulerende fargekomposisjoner. Hans landskapsbilder er personlig opplevde, ofte drømt natur. Flere kritikere antyder et slektskap med Hertervig. H. er sterkt knyttet til sitt hjemlige miljø, en utpreget hjemstavnsmaler. Han fanger inn det vibrerende lyset over Jæren. Den høye himmelen opptar en stor del av hans Jæren-bilder, hvor drivende skyer i flukt gir det dramatiske innslaget.

Erling Hodne (1919 - 2008) var født i Stavanger og gift med skulptøren Irma Bruun Hodne. Han var elev av Thoralf Gjesdal og Bernhard Hinna, og hadde utdannelse fra Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg og Aage Storstein. I tillegg hadde han fem års litografisk utdannelse. Hodne debuterte på Vestlandsutstillingen i 1941. I 1972 holdt han sin første store separatutstilling i Stavanger Kunstforening, hvor han viste bilder preget av halvabstrakt naturekspresjonisme. Hodne er representert ved Stavanger Faste Galleri, med maleriet "Sommer ved sjøen" (1966). (Kilde: Hagemann, Sonja: Erling Hodne i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 12. oktober 2021 fra https://nkl.snl.no/Erling_Hodne)

Erling Hodne

Les mer...

Relaterte artikler