Uten tittel

Av Reidar Berge

Om kunstverket

Pastelltegningen er typisk for Reidar Berges kunstnerskap. Det er utført i kraftige strøk hvor formene i landskapet er vektlagt mer enn detaljer. Motivet er en paviljong, gjemt bak høye trær i en park. Det må være høst eller vinter, for trærne mangler blader.

Reidar Berge var født i Stavanger 11. desember 1922. Han utdannet seg først ved Stavanger Tekniske Skole 1938-41 og Stavanger Tegneskole 1941, og var samtidig elev av maleren Toralf Gjesdal. Mot slutten av 1940-årene var han i flere år elev av billedhoggeren Magnus Vigrestad. Berge studerte også ved Statens kunstakademi under professor Reidar Aulie i årene 1961-64. Kunstneren er kjent for sine mange utsmykninger, mellom annet på Sauda sjukehus, i Stavanger Politikammer, Stavanger Aftenblad, Phillips Petroleum Company Norway og Sola Kulturhus. Han viste arbeidene sine på en rekke separat- og kollektivutstillinger, fortrinnsvis i regionen. Kunstneren er representert i et eget museum i Stavanger; Reidar Berge Museet.

Reidar Berge

Les mer...

Relaterte artikler