Landsbytreet

Av Ståle Sørensen (2020)

Om kunstverket

Kunstneren skriver dette i sin beskrivelse av "Landsbytreet": Både landsbyer og gårder hadde gjerne et samlingssted og det som sto sentralt plassert var gjerne tuntreet. Tuntreet ga ly for den sterke solen og været , men var også en målbar enhet på slekters gang og gårdens historie. Et flott tuntre imponerer gjerne. Litt humoristisk så er det enkelt å tenke på tuntreet som avslutningsfestene i Asterix holdes under. Her dekker man langbord midt i landsbyen under tuntreet (hvor Trubaturix bindes fast i) så koser man seg med villsvin og gode historier. Det er lite villsvin og gallere i Randaberg. Men det er kanskje den landsbytradisjonen man ønsker å bygge opp om (bortsett fra den delen med Trubadurix). Tuntreet kom tidlig til meg som idé og gjennom idémyldringen kom jeg hele tiden tilbake til ideen om et tuntre. Det er et flott samlende symbol som alle kan relatere til.

Man ser gjerne de grønne landbruksområdene utenfor Randaberg som noe positivt, og det er det. Men dagens landbruk drives ikke slik som i gamle dager, og det går hardt utover mange skapninger som lever i kulturlandskapet. For hvert år som går kommer stadig flere arter på rødliste for utrydningstruede arter. Pattedyr, insekter, fugler og andre arter. I Randaberg er det særlig arter innenfor våtmarker og arter tilknyttet kulturlandskapet som har store utfordringer. Jeg har tatt utgangspunkt i alle rødliste arter som har tilhold i spesifikt kulturlandskap i Rogaland / Randaberg så har jeg plassert avbildning av disse artene i tuntreet. For tuntreet gir ikke bare ly for mennesker, men ly for det biologiske mangfoldet slik også slåtte-enger, og dyrka mark med stor variasjon gir. Menneskers dyrking av jord har gitt utgangspunkt for egne økosystemer tilpasset dette, dersom vi driver for effektivt eller glemmer å ta hensyn til artene vi finner i kulturlandskapet forsvinner disse. Sammen med avbildning av de rødlista artene finner man deres latinske navn utskjært i platene som tilsammen danner treet. Samtidig som treet er et tuntre for landsbyen Randaberg er det et tuntre for alle artene som lever her og som er truet av menneskers arealbruk. Kanskje vi klarer å ta vare på disse artene, hvis ikke blir treet en påminning om hva som er gått tapt etter at skulpturen ble oppført. Tittelen. Landsbytreet henviser nettopp til dette. Menneskers plass i naturen og landskapet og vårt ansvar for å forvalte den.

Ståle Sørensen

Les mer...

Relaterte artikler